www.teth.org.tr

 

English

 

Ana Sayfa

 

Amaçlar

 

Tüzük

 

Kurucu Üyeler

 

Dernek Üyeleri

 

Üyelik

 

Organlar

 

Çalışma Grupları

 

Yayınlar

 

Bağlantılar

 

İletişim 

 

 

 

Dernek Etkinlikleri

Dernek etkinliklerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Toplantılar...

 
 • Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Seminer Salonu’nda, 26 Mayıs 2005 tarihinde yapıldı.

 
 • Derneğin İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2007'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Seminer Salonu’nda yapıldı.
 
 • Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.05.2009’da İstanbul’da yapıldı. Toplantı, kapanış konuşmaları ve dileklerle son buldu.
yukarı

 

Seminerler...

 

2005 - 2006

 
Hekimlerin Meslek Etiği Sorunları
Tarih : 12-13 Aralık 2005
Saat : 13.30
Yer : Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Konuşmacı : Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Dr. Elif Atıcı

Hemşire ve Ebelerin Meslek Etiği Sorunları
Tarih : 14-15 Aralık 2005
Saat : 13.30
Yer : Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Konuşmacı : Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Dr. Elif Atıcı

Sivil Toplum Örgütlerinde Bir Dernek: Hasta Hakları Derneği
Tarih : 22 Aralık 2005
Saat : 14.00
Yer : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Konuşmacı : Leyla Ezgi

Son Gelişmelerin Işığında Türkiye’de Etik Kurulların Durumu
Tarih : 24 Mart 2006
Saat : 14.00
Yer : İstanbul Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Konuşmacı : Dr.Elif Atıcı

Sağlık Bakımı Uygulamalarında Deneyimlenen Etik İkilemlere Karşı Hekim ve Hemşirelerin Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Tarih : 4 Mayıs 2006
Saat : 14.00
Yer : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Konuşmacı : Dr. Hale TOSUN

Stresin Cerrahiye Etkisi
Tarih : 5 Mayıs 2006
Saat : 14.00
Yer : İstanbul Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Konuşmacı : Prof.Dr.Ahmet Dinççağ
 

2006 - 2007

 
Kanser ve Etik
Tarih : 14 Aralık 2006
Saat : 14.00
Yer : Uludağ Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı Seminer Salonu
Yönetici : Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR
Konuşmacı : Uz. Dr. Elif ATICI

Osmanlı’dan Cumhuriyete Tıp Etiğinin Dine Yansımaları
Tarih : 19 Aralık 2006
Saat : 14.00
Yer : Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Konuşmacı : Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Uygulamaları
Tarih : 12 Ocak 2007
Saat : 14.00
Yer : İstanbul Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Adres : Horhor Caddesi, No.1. Fatih –İstanbul
Konuşmacı : Uz. Dr. Gülsüm Önal
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı ile Birlikte)

Sağlıkta Eşitsizlik Kavramı ve Etik
Tarih : 16 Mart 2007
Saat : 14.00
Yer : İstanbul Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Adres : Horhor Caddesi, No.1, Fatih-İstanbul
Konuşmacı : Dr. Hakan Ertin
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı ile Birlikte)

Adli Otopsi Olgularından Organ ve Doku Naklinin Adli Tıp ve Etik Boyutu
Tarih : 21 Mart 2007
Saat : 14.00
Yer : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Yönetici : Ph. D. İnci Hot
Konuşmacı : Prof. Dr. Gürsel Çetin

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Yeni Düzenlemeler Işığında Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Ceza Sorumluluğu
Tarih : 11 Nisan 2007
Saat : 14.00
Yer : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Yönetici : Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu
Konuşmacı : Doç. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu
 

2007 - 2008 dönemi - Seminerler

 
Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Hastaya Sağlık Hizmeti Sunma Ödevi: Nereye Kadar?
11 Aralık 2007 / 11.00
Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji AD, T.T.T. Kurumu ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
Yer: Biyoistatistik Anabilim Dalı Seminer Salonu
Yönetici: Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR
Konuşmacı: Dr. Murat CİVANER

Intrauterin Fetüs’ün Anomali Taşıdığı Durumlarda Uygulanacak Tıbbi ve Etik Prensipler
13 Aralık 2007 / 14:00
Düzenleyen: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji AD, T.T.T. Kurumu ve
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Yönetici: Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ
Konuşmacı: Prof. Dr. Vildan OCAK

Medya ve Tıp Etiği
25 Aralık 2007 / 11.00
Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji AD, T.T.T. Kurumu
ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
Yer: Biyoistatistik Anabilim Dalı Seminer Salonu
Yönetici: Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR
Konuşmacı: Arş. Göv. Sezer ERER

İlaç Şirketleri ile İlişkiler:Hekimler ne Diyor?
20 Mart 2008 / 14:00
Düzenleyen: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji AD, T.T.T.Kurumu ve
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Yönetici: Prof. Dr. İbrahim BAŞAĞAOĞLU
Konuşmacı: Dr. Murat CİVANER

Diyet ve Etik
21 Mart 2008 / 14:00
Düzenleyen: İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji AD, T.T.T.Kurumu ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
Yer: İstanbul Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi AD
Konuşmacı: Dr. Hakan ERTİN

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulamasından Doğan Sorumluluk Kanun Tasarısı: Tıp Etiği Açısından Bir Değerlendirme
11 Nisan 2008 / 14:00
Düzenleyen: İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji AD, T.T.T.Kurumu ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
Yer: İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi AD Toplantı Salonu
Konuşmacı: Dr. Murat CİVANER
 

2008 - 2009 dönemi - Seminerler

 
Hasta ve Hekim Bakış Açısıyla Erişkin Lösemisinde Etik Sorunlar (Uludağ Üniv Tıp Fak Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı ile Birlikte)
28 Ekim 2008 / 15:30
Yer: Uludağ Üniv,Tıp Fak, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Konuşmacı: Uz.Dr.Elif ATICI

Sağlık Hizmetlerinde Hasta Sorumluluğu( Uludağ Üniv Tıp Fak Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı ile Birlikte)
11 Kasım 2008 / 15:30
Yer : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalı
Konuşmacı: Dr. Sezer ERER

Bursa Tabip Odası Onur Kurulu Dosyalarında Belirlenen Tıp Etiği İhlalleri (İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı ile birlikte)
3 Nisan 2009 / 14:00
Yer: İstanbul Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı-

Bursa Tabip Odası Onur Kurulu Dosyalarında Belirlenen Tıp Etiği İhlalleri (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı ile birlikte)
Konuşmacı: Dr. Sezer ERER
Uzmanlık Eğitiminde Tıp Etiği (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı ile birlikte)
Konuşmacı: Uzm.Dr. Murat CİVANER
16 Nisan 2009 / 14:00
Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı

Uzmanlık Eğitiminde Tıp Etiği (İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı ile birlikte)
24 Nisan 2009 / 14:00
Yer: İstanbul Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Konuşmacı: Uzm.Dr. Murat CİVANER

 

2009 - 2010 dönemi - Seminerler

 
Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK
Konu : Tıp Praksisi ve Etik (Cerrahpaşa Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı beraber)
Moderatör : Prof. Dr. İbrahim BAŞAĞAOĞLU
Tarih : 21 Ocak 2010
Yer :Cerrahpaşa Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Saat : 14.00

Uzm. Dr. Şükrü ARAS:
Konu : Obezite ve Etik (Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği ve İst Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD ile beraber)
Moderatör:
Tarih: 5 Mart 2010
Yer: İstanbul Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD
Saat:1400

Y.Lisans Öğr.Resul İbrahim GÜLEN
Konu : Klinik Çalışmaların Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılan Etik Sorunlar (Cerrahpaşa Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD ile beraber)
Moderatör : Prof.Dr.İbrahim BAŞAĞAOĞLU
Tarih : 25 Mart 2010
Yer: Cerrahpaşa Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD
Saat:14.00

Dr.Mahmut Gürgan
Konu : Tıpta Bilişim ve Etik (Cerrahpaşa Tıp Fak Tıp Etiği ve Tarih ABD ile beraber)
Moderatör : Prof.Dr.Ayten ALTINTAŞ
Tarih : 08 Nisan 2010 Perşembe
Yer: :Cerrahpaşa Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD
Saat : 14.00

Uz. Dr. Murat CİVANER
Konu:Malpraktis: Yaklaşımlar ve Öneriler ( Uludağ Üniv Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD ile beraber)
Moderatör: Moderatör: Prof.Dr.Aysegül Demirhan Erdemir
Tarih :19 Nisan 2010
Yer:Uludağ Üniv Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD
Saat : 13.30

Doç.Dr.Karanfil SOYHUN
Konu : Günümüzün Gelişmeleri Işığında Geçmişte Yer Alan Etik Teorilerin Değerlendirilmesi (Cerrahpaşa Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ile beraber)
Moderatör: Dr.Hakan Ertin
Tarih : 22 Nisan 2010 Perşembe
Yer : Cerrahpaşa Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Saat : 14.00


Uz. Dr. Teoman ATICI
Konu :Artroplasti ve Etik (Endikasyon Kapsamında)(Uludağ Üniv Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD ile beraber)
Moderatör: Prof.Dr.Aysegül Demirhan Erdemir
Tarih : 10 Mayıs 2010
Yer:Uludağ Üniv Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD
Saat :13.30

Dr. Elif ATICI:
Konu:Tıp Tarihi Açısından Sağlık Kavramına Genel Bir Bakış (İst Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD ile beraber)
Tarih: 14 Mayıs 2010
Yer: İstanbul Tıp Fak Tıp Tarihi ve Etik ABD
Saat:14.00
 
yukarı
 
Çalışma Grupları...
 
Derneğimiz bünyesinde çeşitli konularda çalışma grupları oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
 
yukarı
 
TTB - UDEK...
 

Derneğimiz Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nda gözlemci üye statüsüne sahiptir. UDEK'in oluşturduğu altı çalışma grubuna katkıda bulunulmaktadır:

 • Toplum Sağlığını Geliştirme Grubu: Prof.Dr.Atınç Çoltu

 • Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Grubu: Dr.Esin Karlıkaya (Yürütme Kurulu üyesi)

 • Bilimsel Araştırma Grubu: Prof.Dr.Mine Sibel Gürün

 • Etik Grubu: Prof.Dr.Öztan Öncel

 • Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim Grubu: Yrd.Doç.Dr.Hakan Özdemir

 • İnsangücü Planlaması Grubu: Uz.Dr.Gülsüm Önal

yukarı
 
Bilimsel Toplantılar...
 
 • I. Uluslararası Katılımlı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, 27 Mayıs 2005, İstanbul.

Sunuş...

 

Program...

 

Bildiri özetleri...

 

Fotoğraflar...

 • II. Uluslararası Katılımlı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu – Yüksek Teknoloji Tıbbı, 12-13 Ekim 2006, İstanbul.

Sunuş...

 

Program...

 

Fotoğraflar...

 • I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi - 17-20 Ekim 2007, Antalya.

Sunuş...

 

Program...

 

Fotoğraflar...

 

Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir'in kongre değerlendirme yazısına buradan ulaşabilirsiniz...

 • II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi - 4-7 Kasım 2009, Bursa

Program...

 

Fotoğraflar...

 

Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir'in kongre değerlendirme yazısına buradan ulaşabilirsiniz...

yukarı

 

ana sayfa | amaçlar | tüzük | kurucu üyeler | üyeler | organlar

çalışma grupları | üyelik | yayınlar | etkinlikler | bağlantılar | iletişim

 

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği

tipetigivetiphukuku@gmail.com

Son güncelleme: 30.11.2009 01:44:14

Sayfayla ilgili önerileriniz için: Murat Civaner

 

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk