www.teth.org.tr

 

English

 

Ana Sayfa

 

Amaçlar

 

Tüzük

 

Kurucu Üyeler

 

Dernek Üyeleri

 

Üyelik

 

Organlar

 

Etkinlikler

 

Yayınlar

 

Bağlantılar

 

İletişim 

 

 

 

Çalışma Grupları

 

Tıp etiği ve tıp hukuku alanlarında dünya ve ülke gündeminde tartışılan konularda, ülkemizdeki tüm ilgililere uluslararası ölçekte ulaşılmış bilgi düzeyine dayanan bilgi, görüş ve yorumlar sunmak üzere ÇALIŞMA GRUPLARIMIZI harekete geçirme kararını vermiş bulunuyoruz. Üyelerimiz, aşağıda adları yer alan çalışma gruplarımızdan bir ya da daha fazlasında yer alabilirler. Bu gruplara klinik uzmanlar da davet edilecektir. Böylelikle hukuk ve tıp etiği disiplinlerinin tıp etiği sorunlarının ele alınışında klinik uzmanlarla kaynaşacağı bir platformun da yolu açılacaktır.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Çalışma Grupları


1. Klinik Araştırmalarda Etik ve Hukuk Çalışma Grubu
 

2. Yaşamın Sonu Konusunda Etik ve Hukuk (Ötanazi, intihar vb.) Çalışma Grubu
 

3. Yaşamın Başlangıcı konusunda Etik ve Hukuk Çalışma Grubu
 

4. Acil Tıpta Etik ve Hukuk Çalışma Grubu
 

5. Hastane Etik Kurullarının Yapılandırılması Çalışma Grubu
 

6. Tıp Etiği Eğitimi Çalışma Grubu
 

7. Yardımcı Üreme Teknikleri Uygulamalarında Etik ve Hukuk Çalışma Grubu
 

8. Psikiyatride Etik Sorunlar Çalışma Grubu
 

9. Geriatride Etik Sorunlar Çalışma Grubu
 

10. Hemşirelik Etiği Çalışma Grubu
 

11. Dişhekimliği Etiği Çalışma Grubu
 

12. Eczacılık Etiği Çalışma Grubu
 

13. Hasta Hakları Çalışma Grubu
 

14. Hekim ve Diğer Sağlık Alanı Çalışanları Çalışma Grubu
 

15. Yoğun Bakımda Etik ve Hukuk Çalışma Grubu
 

16. Kök Hücre Araştırmalarında Etik ve Hukuk Çalışma Grubu
 

17. Genetik Araştırmalarda Etik ve Hukuk Çalışma Grubu
 

18. Araştırma Etiği Çalışma Grubu
------------------------------------------------------------------------------------------


Çalışma gruplarının en geç bir yıl içerisinde, alanlarındaki etik ve hukuki sorunları tanımlayan, dernek tarafından basılacak bir kitapçık hazırlamalarını hedeflemiş bulunuyoruz. Bu kitapçıklar, basılmalarının yanısıra, internet ortamından da ulaşılır hale getirileceklerdir.


Ayrıca çalışma gruplarımız, alanları ile ilgili güncel sorunlarda derneğimizin görüşü olarak yansıyacak değerlendirmeler ortaya koyacaklardır.


Bu gruplara katılacak üyelerimiz, oluşturulacak gruplarda çalışmalarını, internet ortamında kuracakları iletişimle yürüteceklerdir. Bu nedenle, farklı kentlerdeki meslektaşlarımızın işbirliği yapmaları önünde bir güçlük bulunmamaktadır.


Bu işbirliği modelimizin, ülkemizde tıp etiği ve tıp hukuku alanındaki tartışmaların sağlam bir bilimsel zemine çekilmesine katkı sağlayacağına inanıyor, bu nedenle desteğinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir
 

 

web metrics

 

ana sayfa | amaçlar | tüzük | kurucu üyeler | üyeler | organlar

çalışma grupları | üyelik | yayınlar | etkinlikler | bağlantılar | iletişim

 

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği

tipetigivetiphukuku@gmail.com

Son güncelleme: 28.01.2009 18:05:17

Sayfayla ilgili önerileriniz için: Murat Civaner

 

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk