www.teth.org.tr

 

English

 

Amaçlar

 

Tüzük

 

Kurucu Üyeler

 

Dernek Üyeleri

 

Üyelik

 

Organlar

 

Çalışma Grupları

 

Etkinlikler

 

Yayınlar

 

Bağlantılar

 

Haberler

 

İletişim 

 

 

 

3 Aralık 2004'te kurulan, tüzüğü 11 Şubat 2005'te onaylanan ve merkezi İstanbul'da bulunan Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği, bu alanlardaki bilimsel çalışmaları ilerletmek ve hasta-hekim arasındaki tıp etiği ve tıp hukuku ile ilgili sorunları gidermek amacıyla kurulmuştur. Dernek, Türkiye’de tıp etiği ve tıp hukuku alanında büyük bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

 

Derneğin 99 üyesi bulunmaktadır. Derneğin 17 kurucu üyesi, tıp etiği ve tıp hukuku alanlarında bilimsel çalışmalarıyla isim yapmış tıp ve hukuk fakültelerinden değerli öğretim üyeleri ve ayrıca üniversite dışından hukukçulardır. Ayrıca, Tsukuba Üniversitesi, Japonya’da görev yapan Prof.Dr.Darryl Macer, derneğin Onur Üyesi'dir.

Derneğin logosu ressam Jale Yavuz tarafından çizilmiş olup, terazi ve yılanı birleştiren ve derneğin adına çok uygun anlamlı bir semboldür. Derneğin sembolüyle ilgili fikirler, Prof.Dr. İbrahim Başağaoğlu'na aittir.

Derneğin ilk etkinliği olan “Uluslararası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu”, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı ve Türk Tıp Tarihi Kurumu ile ortaklaşa olarak 27 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu’nda düzenlenmiştir. Diğer etkinliklere yandaki bağlantıdan ulaşılabilir...

 

 

DUYURULAR

   
Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği 2016-2017 yılı konferans ve seminer programina buradan erişebilirsiniz.
   
7. Ulusal Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, "Cerrahi'de Etik ve Hukuk 2" başlığıyla 21 Mart 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Kongrenin teması "Yoğun Bakımda Çözülememiş Etik Sorunlar" Afiş
   
Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi "Spa Culture in Europe", 28-30 Haziran 2016 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı.  Program ve Özet Kitabı | Afiş | Duyuru
   
 

14 Aralık 2015 tarihinde aramızdan ayrılan Derneğimiz Eski Genel Sekreteri, sevgili alan arkadaşımız Doç. Dr. İnci Hot'u Anma Töreninden bir sunum...

   
Derneğimizin 2015-2016 döneminde düzenleyeceği seminerlerin programına buradan erişebilirsiniz.
   
Değerli üyelerimiz,                                                                                    25.6.2015

2004 yılında kurulan Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği'nin adı genel kurulumuz ve yönetim kurulumuz kararıyla değiştirilerek Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği adını almıştır. Buna ait tüzük değişikliği dernekler müdürlüğünce de onanmış olup bundan sonra derneğimiz her zaman olduğu gibi dünya çapındaki toplantı ve çalışmalarına devam edecektir. Derneğimizin yayın organı olan ve Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerde yayınlanan yıllık da bundan sonra bu üç dilde dünyanın her yerinden gelecek ve çok kaliteli olması gereken bilimsel yayınları yayınlayacaktır.

Türk Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Araştırmaları Yıllığı bundan sonra tıp etiği ve tıp hukuku yazıları yanında tıp tarihi konusunda da çok kaliteli bilimsel yayınları yayınlayacaktır. Dünyanın birçok yerinde adı bilinen derneğimizin ve bilimsel yayın organımızın bundan sonra birçok başarıya imza atacağından hiç şüphemiz yoktur.

Derneğin logosu 10 yıl önce değerli sanatçımız Jale Yavuz tarafından yapılmıştı. Ancak kendisi tıp tarihini de bize anımsatan bir ekleme yaparak her zaman olduğu gibi hünerlerini gösterdiler. Kendisine teşekkür borçluyuz.

Bu vesile ile derneğimizi destekleyen siz değerli meslektaşlarımız ve üyelerimize de teşekkür eder, esenlikler dileriz.

Prof.Dr. Arın Namal                                             Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir
  Dernek Başkanı                                                              Genel Sekreter
   

TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU VE TIP TARİHİ DERNEĞİ
 

2015-2017 DÖNEMİ

 

Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Arın Namal (Başkan)
Prof.Dr. Aysegül Demirhan Erdemir(Genel Sekreter)
Prof.Dr. Kadircan Keskinbora (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Öztan Usmanbaş (Sayman)
Prof.Dr. Seyfettin Uludağ (Üye)
Av. Alev Bezgin (Üye)
Yrd.Doç.Dr. Mahmut Gürgan (Üye)

Denetim Kurulu
Prof.Dr. Ayten Altıntaş
Prof.Dr. İsmet Artun Öncel
Dr. Sezin Uludağ

   
V. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 5 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenmiştir. Kongre afişine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği'nin Mayıs 2013 - Mayıs 2015 tarihlerini kapsayan faaliyet raporuna buradan erişebilirsiniz.
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği'nin düzenlediği "SPA CULTURE in EUROPE" isimli sempozyumun bildiri kitabı yayımlandı. Kitaba bu bağlantıdan erişebilirsiniz.
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği'nin 2013-2014 dönemi konferanslarının duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
   
TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ

2013-2015 YILI YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir (Başkan)

Prof.Dr.Seyfettin Uludağ (İkinci Başkan)

Prof.Dr.Öztan Usmanbaş (Sayman)

Doç.Dr.İnci Hot (Genel Sekreter)

Prof.Dr.Arın Namal (Üye)

Yrd.Doç.Dr.Mahmut Gürgan(Üye)

Yrd.Doç.Dr.Mahmut Tokaç (Üye)

 

Denetim Kurulu Üyeleri

Dr.M.Ertürk Işıkpınar

Yrd.Doç.Dr.Berrin Okka

Psikolog Güney Usmanbaş

   
6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Van'da düzenlendi. I. Duyuru ve Afiş
   
6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Van'da düzenlendi. I. Duyuru ve Afiş
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Mayıs 2011 - Mayıs 2013 dönemi faaliyet raporu
.  
"SPA CULTURE in EUROPE" 23-25 Eylül 2014'te Van'da düzenlendi.

I. duyuru

   
Çağ Üniversitesi 18-19 Nisan 2013 tarihleri arasında "Sağlık Hukuku Sempozyumu" düzenledi. Program ve Afiş
   
Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı Vol. 4-5-6 yayımlandı. Yayınlar sayfasından tam metnine erişilebilir.
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği; Alman Tıp Etiği ve Hukuku Enstitüsü (IMGB), İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile birlikte, 4.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi'ni düzenledi. İstanbul'da 12-15 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen kongrenin ana teması "Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından Kadın Sağlığı" idi. Program ve Afiş
   
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Türk Tıp Tarihi Kurumu ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği'nce ortak hazırlanan 2012-2013 dönemi konferans programı
   
2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Uluslararası Katılımlı  Türk Dişhekimliği Tarihi Sempozyumu 10-13 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde düzenlendi.

Program ve Özet kitapçığı
   
Avrupa'da Spa Kültürü Sempozyumu 7-8 Haziran 2012 tarihleri arasında Bursa'da düzenlendi. Program
   
2011-2012 öğretim yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ile Türk Tıp Tarihi Kurumu ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği'nin ortak hazırladığı seminer programı
   
II. Uluslararası ve Disiplinlerarası Kongre "Sağlık, Kültür ve İnsan Bedeni", 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Program
   
2. PSİKİYATRİDE ETİK ve HUKUKİ SORUNLAR SEMPOZYUMU 1-2 Şubat 2012 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Program
   
5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi 11-15 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Program
   
3rd International Congress on Medical Ethics and Medical Law, "Ethical Committees in Germany and Turkey" temasıyla Mannheim'da 28-30 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlendi.  Program
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2011'de yapıldı.Derneğin yeni yönetim ve denetim kurulları aşağıdadır:

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 2011-2013 Yılı Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir - Başkan
Prof.Dr.Öztan Usmanbaş - 2.Başkan
Doç.Dr.Elif Atıcı - Genel Sekreter
Doç.Dr.Arın Namal - Üye
Prof.Dr.Seyfettin Uludağ - Üye
Yrd.Doç.Dr.Elif Vatanoğlu - Sayman
Emrah Kurt - Üye

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 2011-2013 Yılı Denetim Kurulu

Prof.Dr.Zuhal Özaydın
Yrd.Doç.Dr.Alpertunga Kara
Dr.Ertürk Işıkpınar
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 2010-2011 dönemi seminerlerine buradan ulaşabilirsiniz.
   
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD ile Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği'nin birlikte düzenledikleri Yurtdışı Katılımlı 4. Ulusal Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, "Psikiyatri'de Etik ve Hukuksal Sorunlar" temasıyla 2-3 Aralık 2010 tarihinde İstanbul'da düzenlendi.

Sempozyumun ardından

Sempozyumdan görüntüler 1 2 3

Program
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni 7. sayısı yayımlandı.
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 2009-2010 dönemi seminerlerine buradan ulaşabilirsiniz.
   
2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, "Tıp Etiği ve Tıp Hukuku açısından 21. yüzyıl başında yaşama destek tedavileri" temasıyla 4-7 Kasım 2009 tarihleri arasında Bursa'da düzenlendi. Ayrıntıyı bu dosyada görebilirsiniz.
   
  KONGREDEN GÖRÜNÜMLER
   
  Değerli Meslektaşlarımız,

4-7 Kasım 2009 da Bursa’da yapılan 2.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Yaşama Destek Tedavilerinde Etik ve Hukuku Sorunları inceleyen konferanslar,paneller ve bildiriler kapsamaktaydı. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği’nin Uludağ Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ile birlikte düzenlediği bu kongre uluslar arası özellikte olup Heidelberg ve Mannheim Üniversiteleri Alman, Avrupa ve Uluslararası Tıp Hukuku, Sağlık Hukuku ve Biyoetik Enstütüsü ve Hindistan Biyoetik Derneği tarafından da manen desteklendi. Heidelberg ve Mannheim Üniversiteleri Alman,Avrupa ve Uluslar arası Tıp Hukuku ,Sağlık Hukuku ve Biyoetik Enstütüsü Başkanı Prof.Dr. Jochen Taupitz de bu kongrede konferans verdi. Brezilya’dan, İran’dan yabancı araştırıcıların katıldığı kongre 4 gün sürdü.

Açılışta klasik müzik dinletisi ve Prof.Dr.Adnan Ataç’ın sunduğu Fotoğraflarla Güzel Bursa slayt sunumu da kongrenin değerini anlatıyordu. Kongre açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra derneğin 5. Yıl Anma Toplantısı yapıldı. Kongre açılış konferansları ise Prof.Dr.Nil Sarı ve Prof.Dr.Ferruh Dinçer tarafından verildi. Kongredeki panel konuları Organ Aktarımlarında Etik ve Hukuk Sorunlar,Diyalizde Etik ve Hukuk Sorunlar, İyi Yaşam ve İyi Ölüm Üzerine idi. Yurt dışından ve yurt içinden değerli konuşmacıların bulunduğu kongrede 110’a yakın bildiri sunuldu. Bildiri konularının çoğu kongrenin ana teması ile ilgiliydi. Bunları şöyle verebiliriz: Boşuna Tedavide Etik ve Hukuki Sorunlar, Dializ ve Benzeri Uygulamalarda Etik ve Hukuki Sorunlar, Ölme Evresindeki Hastaya Yaklaşımda Etik ve Hukuki Sorunlar, Organ ve Doku Bankaları, Ötanazi Tartışmalarında Güncel Durum, Acil Tıpta Etik ve Hukuk Sorunlar,Dünyadaki Hasta Vasiyeti Uygulamaları ve Öneriler.

Her zaman olduğu gibi bu kez de kongre kitabı yayınlandı. 926 sahife olan kongre kitabındaki bildiriler orijinal,ana konuyu gayet güzel işleyen bilimsel yayınlardır. Bunlar bu konudaki bilimsel çalışmalara ana kaynak olabilecek niteliktedirler.

Prof.Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir
   
UDEK Tam Gün Yasa Tasarısı üzerine görüş açıkladı.
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği 2008-9 dönemi seminer programı açıklandı. Programa buradan ulaşabilirsiniz.
   
   
III. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, "Klinikte Etik ve Hukuk:  Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım" temasıyla 6 Kasım 2008'de Bursa'da düzenlenmiştir.

Sempozyum sonuç bildirgesi

Program ve afiş
   
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik" taslağı hakkında İstanbul Tabip Odası'yla birlikte bir basın açıklamasında bulundu. Açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Açıklama ayrıca medyada da yer aldı...

   
V. Tıp Etiği Kongresi "Tıp Etiğinden Biyoetiğe" temasıyla 13-15 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
   

 

ana sayfa | amaçlar | tüzük | kurucu üyeler | üyeler | organlar

çalışma grupları | üyelik | yayınlar | etkinlikler | bağlantılar | haberler | iletişim

 

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği

tipetigivetiphukuku@gmail.com

Dernek eski sayfası

 

Son güncelleme: 23.11.2016 09:50:28

Sayfayla ilgili önerileriniz için: Murat Civaner